Bạn muốn biết tuổi mình và người ấy có hợp? Hai người sống với nhau sẽ như thế nào?

Bạn hãy cho tôi biết tuổi, cầm tinh, ngày sinh, sinh đêm hay ngày của bạn và người đó tôi sẽ trả lời cho bạn biết.


Câu trả lời không phải xem từ 1 quyển sách nào cả mà là bởi vì kinh nghiệm. Tôi không phải bà bói, cúng gì cả mà tổ tông truyền lại nên biết thôi. Nếu bạn không tin thì thử coi?

Xem các bài viết khác cùng chuyên mục: